Τετάρτη, Ιούνιος 19, 2019

Πρόεδρος: Γιώργος Σπυριδόπουλος

Αντιπροέδρος: Παναγιώτης Λούτσος

Μέλη:

Νικόλαος Βαβανέλος
Σταύρος Γιαγιάς
Αντώνης Κουτσουδάκης
Κώστας Νταόπουλος
Γιάννης Ντούμος
Αποστόλης Σκαφίδας
Δημήτρης Χρυσικός