Ο Παύλος Γρηγοριάδης γιατρός της ομάδας

1953

Η Δοίκηση του “Βόλος Ν.Π.Σ.” ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασία της με τον γιατρό, Παύλο Γρηγοριάδη.