Ο Παύλος Γρηγοριάδης γιατρός της ομάδας

989

Η Δοίκηση του «Βόλος Ν.Π.Σ.» ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασία της με τον γιατρό, Παύλο Γρηγοριάδη.