ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημέρα Αγώνα 1
Γήπεδο Νεάπολης

Ημέρα Αγώνα 2
Γηπεδο Βελεστίνου

Ημέρα Αγώνα 3

Γήπεδο Νεάπολης

Ημέρα Αγώνα 4

Ημέρα Αγώνα 5
Γήπεδο Νεάπολης

Ημέρα Αγώνα 6

Ημέρα Αγώνα 7

Γήπεδο Νεάπολης

Ημέρα Αγώνα 8
Γήπεδο Νεάπολης

Γήπεδο Νεάπολης

Ημέρα Αγώνα 9

Ημέρα Αγώνα 10

Ημέρα Αγώνα 11

Ημέρα Αγώνα 12

Ημέρα Αγώνα 13
Γήπεδο Νεάπολης